Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Yourstone Keramik är personuppgiftsansvarig

Yourstone Keramik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka typer av information samlar vi in?

När du handlar i vår webshop blir du ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Vilket företag du arbetar för
 • Andra uppgifter såsom fritextfrågor eller formulärsvar
 • Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Hur använder vi informationen?

Informationen som du ger ifrån dig används för följande ändamål:

 • För att få statistik och underlag kring användarbeteenden för att förbättra vår hemsida och användarupplevelsen av den

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:

 • Svara på förfrågningar
 • Skicka det du beställt
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av

Samtycke till e-postutskick och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angivna ovan samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon
 • Prenumerera på den typ av e-postutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för deras insamling, därefter raderar vi datan.

Enligt bokföringslagen sparas dina uppgifter i sju år från den senaste beställningen; därefter gallrar vi den data vi har registrerat om dig.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna e-postutskick fortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 36 månader innan vi gallrar datan.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ett begränsat antal personer inom företaget som arbetar på avdelningarna för marknad,  sälj och IT.

Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Har du handlat av oss delar vi information om dig i form av:

 • Namn
 • E-postadress
 • Betalkortsinformation vid kortbetalning (lagras aldrig hos oss utan skickas endast vidare krypterat till betalväxeln)

Var förvaras uppgifterna?

Uppgifterna förvaras åt Yourstone Keramiks räkning på webbhotellet Beebyte. Beebyte förvarar sina fysiska servar, där din data lagras, inom EU/EES-området och lever upp till reglerna för säker dataöverföring inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR.

Har du betalat med kort så förvaras även dina uppgifter hos betalväxeln Stripe. Stripe förvarar sina fysiska servrar, där din data lagras, både inom och utanför EU/EES-området.

Har du valt att tackat ja till regelbundna e-postutskick förvaras dina även hos e-postleverantören Mailchimp. Mailchimp förvarar sina fysiska servrar, där din data lagras, utanför EU/EES-området.

Den dataöverföring som görs till servrar i tredje land lever upp till reglerna för säker dataöverföring inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR, enligt ramverket Privacy Shield Frameworks som har arbetats fram mellan EU och USA. Mer information om Privacy Shield Frameworks finns att läsa på denna sida: https://www.privacyshield.gov

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har möjlighet till inom bokföringslagens ramar.

Vill du dra tillbaka ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättning eller radering tar du kontakt med oss på den e-postadress vi har angett under avsnittet för kontaktuppgifter. För att ta del av ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan.

Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Se här för mer information om detta.

Kontaktuppgifter till Yourstone Keramik

Yourstone Keramik
Snöstorpsvägen 6B
302 48 Halmstad, Sverige
Telefonnummer: 0706-778 112
Momsregistreringsnummer: SE420811101501
E-postadress: [email protected]